idk frame
 

Voorbeschouwing reis Jasperina, Lien en Kimberly

Namaste!!

Hoewel onderwijs een basisrecht is voor elk kind, kunnen miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden zich niet ten volle ontplooien, omwille van een ontoereikende leeromgeving. In het licht van de Millenium-Doelstellingen streven verscheidene organisaties (zoals o.m. UNICEF en UNESCO) daarom ook naar meer kwaliteitsvol basisonderwijs in deze landen. Met de organisatie ‘Support4Nepal’ proberen wij (Jasperina, Kimberly en Lien) ons steentje bij te dragen in dit verband, heel specifiek in Nepal, in een afgelegen bergdorpje ‘Ratankot’.

De situatie daar is zeker geen lachertje. De Nepalezen worden geconfronteerd met armoede, een gebrek aan hygiëne, stromend water en elektriciteit. Ze sukkelen met vele gezondheidsproblemen en de kinderen kunnen niet naar school of de scholen hebben te weinig middelen om hen te voorzien van goed onderwijs. De Nepalezen zijn daarom niet ongelukkiger dan wij. Toch smeken ze om hulp en stellen ze de interventies van het project ten alle op prijs. Daarom zoeken wij (Jasperina, Kimberly en Lien) binnen een week het avontuur op in Nepal om hen zoveel mogelijk te helpen bij hun ‘struggle’ naar zelfredzaamheid en de verbetering van hun levensomstandigheden.

Kimberly en Lien nemen voor hun thesisonderzoek de kwaliteit van het basisonderwijs in het bergdorp onder de loep, zodat we de leerkrachten en leerlingen verder zouden kunnen helpen bij de uitbouw van meer kwalitatief onderwijs. Gedurende ons bezoek in Nepal zullen we de leerkrachten middelen aanreiken om hun onderwijs te kunnen verbeteren. Ook hopen we onze deskundigheid voor een groot deel te kunnen doorgeven mits de nodige aanpassingen aan hun cultuur. Een exploratie van de kwaliteit, behoeftes en optimalisatiemogelijkheden in het bergdorp wordt zoveel mogelijk nagestreefd.

Vier van de acht millenniumdoelstellingen hebben direct of indirect te maken met gezondheidszorg. Een slechte gezondheid is niet alleen een individueel menselijk drama. Het is ook een belangrijke factor van armoede en onderontwikkeling. Zieke mensen moeten vaak dure gezondheidszorg betalen. Ze hebben – op z’n minst tijdelijk – minder inkomen omdat er geen sociale zekerheid is die hen kan helpen. Jasperina, als milieu-wetenschapster neemt zoveel mogelijk deze thematiek onder de loep. Ze zal de dorpsbewoners zoveel mogelijk proberen te sensibiliseren rond hygiëne en waste-management.

Op de support4nepal-site en op deze blogspot ( http://nepaltrip.blog.com ) kan u onze verhalen lezen en foto’s bekijken! Als we in het bergdorp zijn kan het zijn dat we niet altijd internet hebben. Wij kijken er erg naar uit om donderdag om 10h20 op het vliegtuig te stappen richting Delhi en dan rechtstreeks naar Kathmandu te vliegen!!
Groetjesss,
Jasperina, Kimberly en Lien

Nepal: Jasperina, Lien en Kimberly