idk frame
Monastery Kathmandu
 

Klooster Kathmandu

 

Dit klooster is een thuis voor verwaarloosde kinderen, kinderen waarvan de ouders niet meer in staat zijn hen te onderhouden of waarvan de ouders overleden zijn. De meesten komen uit een zeer afgelegen gebied in India (Arunachal Pradesh) en enkelen uit Nepal en Tibet. Sommige onder hen hebben een gruwelijke kindertijd achter de rug. Zij hebben dankzij de hulp van Geshe Pema Dorjee kans op een betere toekomst. In het klooster worden zij binnen de Boeddhistische leer zo goed mogelijk onderwezen in wiskunde, filosofie, taal en wetenschap.

A. Financiering voor de uitbouw van kamers en klaslokalen

Het Boeddhistisch klooster heeft nood aan financiĆ«le hulp voor de uitbereiding. Ze willen extra kamers en klaslokalen bouwen om zo meer verwaarloosde kinderen de kans te geven in een nieuwe liefdevolle omgeving op te groeien waarbij een volwaardige opleiding voorzien is.

B. Financiering van een computerkamer

Onder leiding van een Belgische ICT coƶrdinator zal er een computerklas uitgebouwd worden. Hun nieuwe computerleraar zal door hem gecoached en begeleid worden. In het klooster wil men de kinderen een zo modern mogelijke en complete opleiding geven.