idk frame
Road to Ratankot
 

Project 2010

Na hun thuiskomst hielden Brecht en Willy een infoavond over hun avontuur en al snel werd duidelijk dat zeer veel mensen onder de indruk waren van wat ze in één maand gezien, beleefd en verwezenlijkt hadden. Brecht wilde deze prachtige levenservaring delen met andere jongeren en wilde een groter en sterker team opzetten om samen nog meer te kunnen realiseren in Nepal. Met een team van acht jongeren werd gedurende het hele jaar de terugkeer naar Nepal voorbereid. Dankzij de organisatie van verschillende evenementen zoals een spaghettiavond, muffinverkoop, sportdag, fuif,…, dankzij schenkingen en donaties hebben we in totaal € 25 000 ingezameld. Met dit bedrag werden volgende projecten gerealiseerd:

  • € 14 000 werd geschonken aan de expansie van het Boeddhistisch Choeding klooster in Kathmandu, waar hoofdzakelijk verwaarloosde en misbruikte kinderen en jongeren zowel een opleiding krijgen als een nieuwe thuis. Maar het klooster is veel te klein en er is geen plaats voor nieuwe opvang. Voor dit project moet er nog extra geld worden aangewend vooraleer de bouw effectief van start kan gaan.
  • € 4 000 werd geschonken aan de opbouw van een schooltje in het afgelegen bergdorp Daman.
  • € 1 000 werd besteed aan de aankoop van sportmateriaal en didactisch schoolmateriaal (laptop, beamer,…) voor het klooster in Kathmandu en de school in Ratankot.
  • € 200 werd besteed aan de aankoop van maïspellers in Ratankot. De dorpelingen moesten het voordien steeds manueel doen wat hen zeer veel tijd kostte. Nu kunnen ze efficiënter maïs pellen.
  • € 2 000 ging naar de aankoop van 5 000 fruitbomen en boterboomplanten in Ratankot. Er wordt in grote mate aan houtkap gedaan. Het doel is om in samenwerking met de lokale bevolking extra bomen te planten die zowel goed zijn voor de houtproductie als nectardragend zijn voor het bijenproject.
  • € 850 werd besteed aan de bouw en het onderhoud voor 1 jaar van een serre waar de bomen gekweekt worden.
  • € 1 450 werd aangewend om 25 kinderen in Ratankot een schoolbeurs te geven. De ouders kregen het geld zelf niet in handen maar het werd rechtstreeks aan de school geschonken dit om tegen te gaan dat de ouders het geld voor andere doeleinden zouden gebruiken.
  • € 300 werd uitgetrokken voor de constructie van tientallen vuilnisbakken in het kader van hetafvalpreventieproject.
  • € 1 200 ging naar de constructie van een waterleiding die voor zuiver en drinkbaar water moet zorgen in Ratankot. Nu drinken de dorpelingen vervuild water waardoor ze vatbaar zijn voor vele ziektes. Voor dit project moet er nog extra geld worden aangewend vooraleer de bouw effectief van start kan gaan.
Klooster in Kathmandu
Opening schooltje Daman
Schooltje Daman
Schooltje Daman