idk frame
Ratankot
 

Bergdorp Ratankot

Ratankot is een afgelegen bergdorp op 84 km noordoostelijk van Kathmandu. Gedurende het regenseizoen (4 maanden) is het enkel bereikbaar te voet via een hangbrug. De mensen hebben geen glas in de ramen en kunnen amper rechtstaan in hun huisjes waar het plafond roetzwart is door het koken op houtvuur. Het krioelt er van de kakkerlakken, de kippen slapen ’s nachts binnen en de geiten lopen ook gewoon door het huis. Karma, een lokale trekkinggids die in Ratankot geboren is, zet zich met hart en ziel in om hier een betere levensstandaard te realiseren. Hij heeft in Kathmandu (Bouddhanath Stuppa) een klein toeristisch winkeltje waar hij een aantal jaren terug oog in oog kwam te staan met Geshe Pema Dorjee La. De twee werden goed bevriend en Pema Dorjee wilde graag participeren aan lokale projecten in het Boeddhistisch dorp Ratankot om zo de levensstandaard op een ecologisch verantwoorde manier te verbeteren. Ons doel is om de leegloop van het dorpje tegen te gaan, veel jongeren emigreren naar de stad waar ze te maken krijgen met nog grotere armoede. Zelfredzaamheid en ownership (het zelf in handen nemen van projecten door de lokale bevolking) staat  centraal binnen ons project. Met zelfredzaamheid bedoelen we een dorp waar de gezinnen over sanitaire voorzieningen en drinkbaar water beschikken, er mogelijkheid is tot medische zorg, waar werkgelegenheid is waardoor er geen massale uittocht plaatsvindt naar de steden, waar onderwijs toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, waar de school kan beschikken over bekwame leerkrachten en het nodige materiaal. Op deze manier hopen wij de leegloop van jongeren die vaak in de straten van Kathmandu eindigen  tegen te gaan door ze een toekomst te bieden in het mooie Ratankot.

A. Ontwikkeling en uitbouw van een waterdistributiesysteem

De dorpelingen zijn aangewezen op hun natuurlijke watervoorziening, met name op het water dat via stroompjes en open leidingen uit de bergen vloeit. Niet de hoeveelheid maar de kwaliteit van het water vormt het grootste probleem. Ratankot ligt samen met andere dorpen verspreid over een berg. Bewoners hebben hier hun vee in stallen staan, de helft van de bewoners beschikt over een toilet dit zijn overdekte putten in de grond. Tijdens het regenseizoen valt er een grote hoeveelheid water zodat deze twee vermengd geraken en de mensen ziek worden. In het huidige watersysteem zijn de bronnen niet afgeschermt tegen dieren, waardoor vervuiling in de hand gewerkt wordt. Ons objectief is om er in eerste instantie voor te zorgen dat alle mensen over sanitaire voorzieningen te beschikken. In tweede instantie om via het gebruik van wateropvangtanks, tanks gesitueerd bovenaan in het dorp,  het opgevangen water via een drietal centrale leidingen verder te verdelen naar de huizen. Door de bronnen af te schermen en een afzonderlijk gesloten waterdistributiesysteem (via leidingen) naast de natuurlijke waterstroompjes uit te bouwen willen we de vervuiling van het drinkwater tegengaan en zo bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

B.Aandacht voor degelijk onderwijs

Binnen het onderwijs richten we ons hoofdzakelijk op het klasmanagement, hier proberen vooral de leerkrachten nieuwe didactische werkvormen aan te leren en maken we samen nieuw didactisch materiaal. Ons hoofdoel is vooral de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, door een samenwerking met de leerkrachten aan te gaan. We gebruiken het schooltje ook om samen met de leerkrachten bij de kinderen te sensibiliseren rond hygiĆ«ne, afvalpreventie en milieu.  Het financiĆ«le luik wordt volledig gedragen door Annemie Flamez van de Stichting Pema Dorjee. Zij steunt de uitbereiding van het schooltje.

C.Bomen aanplanten

In Ratankot wordt hout gebruikt voor verscheidene doeleinden: om op te koken, om zich mee te verwarmen en bij de bouw van huizen. Dit brengt veel houtkap met zich mee. De bomen zijn zeer belangrijk om erosie tegen te gaan, modderstromen te voorkomen en de lokale fauna en flora te behouden. Er werden reeds 500 fruitbomen aangekocht en 400 houtbomen werden na aanvraag geschonken door de Nepalese overheid. De houtbomen werden geplant op gemeenschappelijke grond door de inwoners. Als tegenprestatie voor hun engagement konden ze voor een zeer lage prijs de fruitbomen kopen. Met de opbrengt kan de gemeenschap gelijkaardige praktijken ondersteunen in de toekomst. Er werden eveneens 5000 zaadjes van boterbomen geplant in een daarvoor gebouwde serre, deze boompjes worden verder uitgeplant op gemeenschappelijk land.

D. Afvalpreventie

In het bergdorp kun je heel wat plastic en afval zien rondslingeren in de natuur. De dorpelingen brengen plastic mee uit de steden, maar ook de mini-winkeltjes in Ratankot zijn te herkennen aan het afval dat rond deze plaatsen te vinden is. Er heerst ook een sterke gewoonte om hun afval gewoon in de rieviertjes te dumpen, daarom werken we jaarlijks rond afvalpreventie, zowel met kinderen als met hun ouders. We leren hen over het belang van een propere natuur, de gevolgen van vervuiling voor gezondheid, founa en flora. In eerste instantie werken we preventief om de mensen af te raden om plastic mee naar hun dorp te brengen, in tweede instantie sensibiliseren we de mensen hun afval te centraliseren via het installeren van afvalbakken, in derde instantie  en wegens gebrek aan alternatieven raden we de mensen aan om hun vuil te verbranden in plaats van het weg te gooien in de natuur of in de rivier (drinkwater) om zo hun grond en onderhoudsvoorzieningen te beschermen.

Going to the next mountain, where Ratankot is situated
Ratankot
Ratankot
Vieuw from Ratankot
Boy comming back home from working
Hard work in Ratankot
Children have to work on the field
Women going to support their husbands
Young girls also have to work on the fields
Bergdorp Ratankot
Work rate is incredible
The women carry enormous weights
Inside of a mountainhouse in Ratankot
Family picture
Family picture
Family picture
Ratankot children
Ratankot
Ratankot
Rise feelds in Ratankot
Ratankot children left alone for 3 weeks while parents went out to find work
Ratankot schildren
Boy in Ratnakot
Young girl taking care of her small sister
A very small child in Ratakot smiling at the visitors
Boys in Ratankot
grandchild and grandfather
Mais is left drying under the roofs
women cook indoor on an open wood fire
women carry heavy weight till old age with their special baskets
Ma "granmother" hand work: mais leaves become a nice mat
Ma(80+)  and her blind dog
two kids peeping out to the strangers always with a smile