idk frame
Opweg naar Ratankot.
 

Project 2009

Tijdens één van de lezingen die Pema Dorjee in België hield tijdens de zomer van 2009, sprak Brecht De Mey (leerkracht LO) hem aan over het belang van sport in de opvoeding van kinderen. Pema Dorjee was eveneens overtuigd van het nut van sport voor jongeren, waarna hij Brecht vroeg of hij sportles wilde geven in zijn klooster in Kathmandu. Zijn vader, Willy, werd ook meegevraagd omdat hij met zijn kennis en expertise als bio-ingenieur zou kunnen helpen bij hun landbouwactiviteiten. Brecht en Willy organiseerden met de hulp van familie, vrienden en kennissen een heus benefiet concert waardoor ze konden vertrekken met € 6000 naar Kathmandu. Tijdens deze eerste reis hebben ze een bijenproject opgezet en verleenden ze financiële steun voor de opbouw van een muur rond het schooltje in Ratankot, een afgelegen bergdorp. Eveneens schonken ze 3000€ aan de uitbereidingsplannen van het klooster  deze meer kinderen kunnen opvangen.

Bekijk de foto's:

-Schooltje zonder muur en met muur

-Workshops bijenkasten maken en bijenkweek

-Sport in het klooster

Schoolkinderen Ratankot
School Ratankot zonder muurtje.
Hoogte verschil speelplaats.
Afgrond naast schooltje.
Schoolmuurtje
Schoolmuurtje
Schooltje met muur
Moeder en kind Ratankot
Kindjes Ratankot
Workshop bijenkasten bouwen
Workshop bijenkasten bouwen
Workshop bijenkasten bouwen
Workshop bijenkweek
Sfeer Ratankot
De kinderen van het Porong Pelmo klooster.
Sportles
Project 2009