idk frame
 

Op 1 juli vertrekt een 11 koppig team naar Kathmandu

Dit jaar focussen we op 3 pijlers.

1e pijler: WATERDISTRIBUTIESYSTEEM

Met de steun van de Universiteit Gent zullen 2 studenten Burgerlijk Ingenieur met ons meereizen om de eerste hand te leggen aan de ontwikkeling van een waterdistributiesysteem. De mensen in het bergdorp hebben veel last van maag- en darmklachten omdat ze geen schoon drinkwater hebben. Wij gaan er proberen voor te zorgen dat zij een gesloten circuit hebben zodat er geen afval meer in het water terecht kan komen.

2e pijler: RESEARCH

Om het bergdorp beter in kaart te brengen en de effectieve noden van de bevolking te achterhalen, zal een team zich bezighouden met het vergaren van specifieke informatie. Het is de bedoeling dat onze projecten vertrekken vanuit een solide basis en opgetrokken worden in samenspraak met de lokale bevolking, zodat "duurzaamheid" op de eerste plaats komt. Op 13 juli komt het medisch team aan en zullen zij zich hoofdzakelijk focussen op de bestaande medische infrastructuur. Daarnaast zullen ze trachten een beeld te krijgen van de meest voorkomende gezondheidsproblemen.

3e pijler: EDUCATIE

Sport blijft ons uithangbord. Wij gebruiken sport als 'tool' om mensen dichter bij elkaar te brengen. Sport en ontwikkeling kunnen hand in hand gaan. Het draagt bij aan vrede, onderwijs en gezondheid. Ook dit jaar zullen we zowel in het bergdorp als in het klooster sportlessen geven. Deze zullen aangevuld worden met Engelse lessen en lessen over milieu. Maar dit jaar gaan we ook met de leerkrachten aan de slag. Het opleidingsniveau van de leerkrachten in het bergdorp is problematisch, vandaar dat we dit jaar ook workshops aan hen zullen geven.